Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES6-35979-56598-74330-34283
25/07/2018 19:25
40.0
Άκυρος / η
81
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ES6-31075-84122-64200-68279
25/07/2018 19:29
40.0
Άκυρος / η
82
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ES6-50065-74869-22674-43631
25/07/2018 19:35
40.0
Άκυρος / η
83
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES6-61395-40082-80907-60526
20/07/2018 11:24
39.0
Άκυρος / η
84
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES6-50227-42431-31520-30469
23/07/2018 14:15
39.0
Άκυρος / η
85
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES6-97465-91112-81830-65160
24/07/2018 14:35
39.0
Άκυρος / η
86
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES6-29853-10157-80538-31656
25/07/2018 13:20
39.0
Άκυρος / η
87
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ES6-44622-57305-76900-76909
25/07/2018 14:26
39.0
Άκυρος / η
88
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES6-55891-71044-98194-44652
25/07/2018 20:30
39.0
Άκυρος / η
89
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES6-88250-77465-55678-17265
18/07/2018 11:04
38.0
Άκυρος / η
90