Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΚΡΗΤΗΣ
ES5-37345-44534-53960-72458
12/02/2018 09:37
40.0
Άκυρος / η
81
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES5-14901-32727-95137-82891
12/02/2018 09:44
40.0
Άκυρος / η
82
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES5-88671-68497-21449-18073
12/02/2018 10:37
40.0
Άκυρος / η
83
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES5-51744-95651-10474-29163
12/02/2018 10:59
40.0
Άκυρος / η
84
ΚΡΗΤΗΣ
ES5-80651-21576-25355-63939
12/02/2018 12:44
40.0
Άκυρος / η
85
ΗΠΕΙΡΟΥ
ES5-30897-10404-61530-65964
12/02/2018 13:14
40.0
Άκυρος / η
86
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES5-73365-50457-24035-29591
12/02/2018 13:25
40.0
Άκυρος / η
87
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES5-28291-27264-45342-45869
12/02/2018 13:27
40.0
Άκυρος / η
88
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES5-31180-59411-51191-96861
12/02/2018 13:31
40.0
Άκυρος / η
89
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES5-17119-83907-30811-95885
12/02/2018 13:37
40.0
Άκυρος / η
90