Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES4-79920-81532-62194-85437
24/11/2017 16:55
40.0
Επιτυχών / ούσα
81
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES4-45074-16639-55018-14755
24/11/2017 19:29
40.0
Επιτυχών / ούσα
82
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-78451-14435-57467-71835
24/11/2017 20:47
40.0
Επιτυχών / ούσα
83
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-93565-24781-79864-43110
25/11/2017 12:16
40.0
Επιτυχών / ούσα
84
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-83444-91087-92265-50360
25/11/2017 12:27
40.0
Άκυρος / η
85
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-40327-56304-95160-80208
25/11/2017 14:29
40.0
Επιτυχών / ούσα
86
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-25984-18460-40527-56741
25/11/2017 15:05
40.0
Επιτυχών / ούσα
87
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES4-35653-14343-63146-56141
26/11/2017 14:25
40.0
Επιτυχών / ούσα
88
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-17399-94840-77336-47115
26/11/2017 21:07
40.0
Άκυρος / η
89
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES4-50424-21519-75645-88265
26/11/2017 23:58
40.0
Άκυρος / η
90