Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΗΠΕΙΡΟΥ
ES3-82466-26942-14378-97484
19/09/2017 19:40
20.0
Άκυρος / η
--
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES3-37678-40963-21913-55066
18/09/2017 12:14
20.0
Άκυρος / η
--
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES3-51536-77451-23110-12895
12/09/2017 12:11
11.0
Άκυρος / η
--
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES3-34931-56473-72240-95497
13/09/2017 16:02
21.0
Άκυρος / η
--
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES3-14873-44700-84634-97355
15/09/2017 15:05
21.0
Άκυρος / η
--
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ES3-63367-33376-12825-13945
07/09/2017 12:05
26.0
Άκυρος / η
--
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES3-26143-38767-80609-87727
11/09/2017 14:32
0.0
Άκυρος / η
--
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES3-35863-19345-43252-36297
19/09/2017 13:41
20.0
Άκυρος / η
--
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES3-17718-13480-11645-85762
20/09/2017 16:03
25.0
Άκυρος / η
--
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES3-78072-15166-17119-74431
18/09/2017 18:20
39.0
Άκυρος / η
--