Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-33637-25964-41299-99916
23/11/2017 15:20
40.0
Άκυρος / η
71
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-75598-58017-14797-34541
23/11/2017 18:34
40.0
Άκυρος / η
72
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-57851-11646-75641-49422
24/11/2017 08:49
40.0
Άκυρος / η
73
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-44758-32894-89080-79947
24/11/2017 09:41
40.0
Επιτυχών / ούσα
74
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-65670-32031-12164-19219
24/11/2017 10:19
40.0
Επιτυχών / ούσα
75
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES4-94942-57229-65700-31316
24/11/2017 11:03
40.0
Επιτυχών / ούσα
76
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-68978-55822-91960-50574
24/11/2017 12:14
40.0
Επιτυχών / ούσα
77
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-24319-16657-21528-16930
24/11/2017 12:41
40.0
Άκυρος / η
78
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-86456-40743-18364-18937
24/11/2017 13:37
40.0
Επιτυχών / ούσα
79
ΚΡΗΤΗΣ
ES4-69561-45860-52978-65191
24/11/2017 16:07
40.0
Άκυρος / η
80