Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES5-17899-84513-89387-74775
08/02/2018 14:23
40.0
Άκυρος / η
71
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES5-29335-98536-39947-31006
08/02/2018 15:20
40.0
Άκυρος / η
72
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES5-84610-45899-19315-89922
08/02/2018 18:44
40.0
Άκυρος / η
73
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ES5-30844-34290-85386-61467
09/02/2018 10:41
40.0
Άκυρος / η
74
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES5-31240-48918-87157-10941
09/02/2018 11:07
40.0
Άκυρος / η
75
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES5-88320-67033-92269-70134
09/02/2018 12:17
40.0
Άκυρος / η
76
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES5-65234-80113-94754-77428
09/02/2018 13:30
40.0
Άκυρος / η
77
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES5-85557-86592-57193-22190
09/02/2018 13:51
40.0
Άκυρος / η
78
ΚΡΗΤΗΣ
ES5-86802-10455-35969-20768
09/02/2018 16:22
40.0
Άκυρος / η
79
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES5-68863-51601-91108-23019
12/02/2018 09:30
40.0
Άκυρος / η
80