Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΚΡΗΤΗΣ
ES4-48784-25112-14970-65309
22/11/2017 23:02
40.0
Άκυρος / η
61
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES4-42888-69580-36746-73373
22/11/2017 23:43
40.0
Άκυρος / η
62
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-58799-74459-45365-35167
23/11/2017 00:11
40.0
Άκυρος / η
63
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-74409-86098-35323-12085
23/11/2017 00:47
40.0
Άκυρος / η
64
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES4-77154-15960-77577-88178
23/11/2017 12:22
40.0
Επιτυχών / ούσα
65
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ES4-22256-20391-84246-31692
23/11/2017 12:43
40.0
Άκυρος / η
66
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES4-29158-96953-36247-64988
23/11/2017 13:39
40.0
Επιτυχών / ούσα
67
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES4-14731-36655-51935-66132
23/11/2017 14:05
40.0
Επιτυχών / ούσα
68
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-86678-66855-73246-75313
23/11/2017 14:19
40.0
Επιτυχών / ούσα
69
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES4-68241-24838-56434-92673
23/11/2017 14:47
40.0
Επιτυχών / ούσα
70