Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES5-65162-40346-94811-23047
08/02/2018 10:40
40.0
Άκυρος / η
61
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES5-15621-44515-17163-66215
08/02/2018 11:31
40.0
Άκυρος / η
62
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES5-19005-15532-35459-69244
08/02/2018 11:39
40.0
Άκυρος / η
63
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES5-60944-34366-39600-96184
08/02/2018 12:26
40.0
Άκυρος / η
64
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES5-31712-85613-57728-42793
08/02/2018 12:56
40.0
Άκυρος / η
65
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES5-61092-42321-44079-67815
08/02/2018 13:15
40.0
Άκυρος / η
66
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES5-28762-36874-24560-65828
08/02/2018 13:16
40.0
Άκυρος / η
67
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES5-60359-71619-42760-15410
08/02/2018 13:22
40.0
Άκυρος / η
68
ΗΠΕΙΡΟΥ
ES5-42786-76266-13537-78539
08/02/2018 13:26
40.0
Άκυρος / η
69
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES5-14950-71559-59289-90774
08/02/2018 14:18
40.0
Άκυρος / η
70