Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES6-73396-45783-87727-56754
16/07/2018 14:32
0.0
Άκυρος / η
--
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES6-58736-62442-48002-53719
17/07/2018 15:41
0.0
Άκυρος / η
--
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES6-95032-66787-72547-90412
17/07/2018 14:56
0.0
Άκυρος / η
--
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES6-50651-42718-55492-59691
17/07/2018 12:47
0.0
Άκυρος / η
--
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES6-38463-83907-86506-72355
17/07/2018 11:47
0.0
Άκυρος / η
--
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ES6-20018-82017-62198-88535
17/07/2018 10:58
0.0
Άκυρος / η
--
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES6-35312-83764-52279-22680
17/07/2018 10:28
0.0
Άκυρος / η
--
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES6-44480-48191-21157-26113
16/07/2018 15:22
0.0
Άκυρος / η
--
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES6-79819-36510-42424-63030
16/07/2018 15:38
0.0
Άκυρος / η
--
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES6-82500-62557-98766-65865
16/07/2018 14:08
0.0
Άκυρος / η
--