Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES5-83935-62982-75800-84802
06/02/2018 15:28
40.0
Άκυρος / η
51
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES5-40937-69910-75583-60670
06/02/2018 17:20
40.0
Άκυρος / η
52
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES5-58271-78870-96671-93758
06/02/2018 17:29
40.0
Άκυρος / η
53
ΗΠΕΙΡΟΥ
ES5-54726-12173-85494-23147
07/02/2018 12:15
40.0
Άκυρος / η
54
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES5-63845-61968-15878-28526
07/02/2018 12:17
40.0
Άκυρος / η
55
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES5-10311-45641-42189-84310
07/02/2018 14:04
40.0
Άκυρος / η
56
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES5-12288-92828-60637-81506
07/02/2018 15:30
40.0
Άκυρος / η
57
ΗΠΕΙΡΟΥ
ES5-26631-25020-92903-16553
07/02/2018 15:45
40.0
Άκυρος / η
58
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES5-31457-10269-25880-72893
07/02/2018 17:20
40.0
Άκυρος / η
59
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ES5-62261-85351-34425-29271
08/02/2018 10:33
40.0
Άκυρος / η
60