Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES4-40224-61987-61623-91141
22/11/2017 14:21
40.0
Επιτυχών / ούσα
51
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES4-41463-33998-63782-88012
22/11/2017 16:31
40.0
Άκυρος / η
52
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-59518-94503-18707-76647
22/11/2017 18:02
40.0
Επιτυχών / ούσα
53
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES4-61732-88752-53470-88053
22/11/2017 18:45
40.0
Άκυρος / η
54
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-65038-79856-27062-22339
22/11/2017 18:45
40.0
Επιτυχών / ούσα
55
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES4-23756-16502-64932-89821
22/11/2017 19:24
40.0
Άκυρος / η
56
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES4-28595-42533-53754-86440
22/11/2017 19:29
40.0
Άκυρος / η
57
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES4-97238-67105-56332-16948
22/11/2017 20:45
40.0
Επιτυχών / ούσα
58
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES4-47124-61480-60061-42569
22/11/2017 20:52
40.0
Άκυρος / η
59
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ES4-45934-77121-17143-58296
22/11/2017 21:54
40.0
Επιτυχών / ούσα
60