Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES5-10113-38508-20782-79876
05/02/2018 17:06
40.0
Άκυρος / η
41
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES5-65452-15375-50959-39034
05/02/2018 20:42
40.0
Άκυρος / η
42
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ES5-66300-22335-50710-68782
06/02/2018 10:11
40.0
Άκυρος / η
43
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES5-30928-31725-79443-59731
06/02/2018 10:33
40.0
Άκυρος / η
44
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES5-66959-69759-38785-97940
06/02/2018 11:01
40.0
Άκυρος / η
45
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES5-57253-65566-91169-56259
06/02/2018 11:17
40.0
Άκυρος / η
46
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES5-28900-12645-34872-10423
06/02/2018 11:21
40.0
Άκυρος / η
47
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ES5-54348-36974-30911-78310
06/02/2018 11:34
40.0
Άκυρος / η
48
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES5-22040-23321-52508-31570
06/02/2018 13:33
40.0
Άκυρος / η
49
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES5-33070-47214-91597-49058
06/02/2018 14:17
40.0
Άκυρος / η
50