Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΗΠΕΙΡΟΥ
ES4-57045-54003-74466-28658
21/11/2017 13:21
40.0
Επιτυχών / ούσα
41
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES4-35647-18129-44757-69143
21/11/2017 14:30
40.0
Επιτυχών / ούσα
42
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES4-65071-51083-14222-72535
21/11/2017 14:53
40.0
Επιτυχών / ούσα
43
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES4-24190-90081-64943-30738
21/11/2017 15:18
40.0
Άκυρος / η
44
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES4-39412-61771-22245-57898
21/11/2017 16:08
40.0
Επιτυχών / ούσα
45
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ES4-62410-50460-31886-67061
22/11/2017 09:57
40.0
Επιτυχών / ούσα
46
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES4-26282-86082-57686-25672
22/11/2017 10:11
40.0
Επιτυχών / ούσα
47
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-23576-91255-24783-16684
22/11/2017 12:28
40.0
Επιτυχών / ούσα
48
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-27422-51490-31741-79116
22/11/2017 12:38
40.0
Άκυρος / η
49
ΗΠΕΙΡΟΥ
ES4-23489-13444-20280-98177
22/11/2017 14:08
40.0
Επιτυχών / ούσα
50