Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES3-71281-43891-80735-62131
18/09/2017 20:03
40.0
Άκυρος / η
--
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES3-42438-11856-70888-22585
06/09/2017 16:52
40.0
Άκυρος / η
--
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES3-88093-76691-70742-17477
25/08/2017 14:32
40.0
Άκυρος / η
--
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES3-71220-85219-65185-82240
12/09/2017 16:46
20.0
Άκυρος / η
--
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ES3-33045-86497-21858-13257
20/09/2017 14:21
20.0
Άκυρος / η
--
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES3-93944-55889-55060-45417
04/09/2017 01:31
30.0
Άκυρος / η
--
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES3-20665-23194-40171-12380
14/09/2017 20:53
20.0
Άκυρος / η
--
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES3-11928-22128-91888-61623
18/09/2017 14:24
20.0
Άκυρος / η
--
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES3-20870-38515-46702-31585
19/09/2017 16:44
20.0
Άκυρος / η
--
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES3-26335-92688-95120-90496
18/09/2017 12:00
40.0
Άκυρος / η
--