Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-35397-60325-82717-54951
17/11/2017 14:32
40.0
Επιτυχών / ούσα
31
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-11716-48188-44417-91364
17/11/2017 19:04
40.0
Επιτυχών / ούσα
32
ΗΠΕΙΡΟΥ
ES4-54221-23288-49103-56334
20/11/2017 10:25
40.0
Επιτυχών / ούσα
33
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-48877-25033-91848-20474
20/11/2017 11:37
40.0
Επιτυχών / ούσα
34
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-72436-31211-89702-98934
20/11/2017 13:18
40.0
Επιτυχών / ούσα
35
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES4-86049-90476-65095-58736
20/11/2017 20:40
40.0
Επιτυχών / ούσα
36
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-62619-20291-43507-51894
21/11/2017 10:20
40.0
Επιτυχών / ούσα
37
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-91915-82872-41808-73190
21/11/2017 11:42
40.0
Επιτυχών / ούσα
38
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-60799-16562-34790-10584
21/11/2017 12:10
40.0
Επιτυχών / ούσα
39
ΗΠΕΙΡΟΥ
ES4-90032-62581-58945-22618
21/11/2017 13:14
40.0
Επιτυχών / ούσα
40