Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES6-95951-45712-43162-38261
23/07/2018 16:47
40.0
Άκυρος / η
31
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES6-81519-15648-35255-26737
23/07/2018 16:51
40.0
Άκυρος / η
32
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES6-51140-88584-20642-98600
23/07/2018 16:52
40.0
Άκυρος / η
33
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES6-44442-59320-48013-81763
23/07/2018 20:00
40.0
Άκυρος / η
34
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES6-44982-85711-19375-54147
23/07/2018 21:53
40.0
Άκυρος / η
35
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES6-26896-84366-37622-19290
24/07/2018 11:22
40.0
Άκυρος / η
36
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES6-32834-33529-94539-78349
24/07/2018 11:55
40.0
Άκυρος / η
37
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES6-23630-77352-81708-91813
24/07/2018 12:17
40.0
Άκυρος / η
38
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES6-23795-62520-66589-75725
24/07/2018 13:16
40.0
Άκυρος / η
39
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES6-84983-58220-72109-62333
24/07/2018 13:26
40.0
Άκυρος / η
40