Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES5-47228-72663-24293-10739
05/02/2018 13:23
40.0
Άκυρος / η
31
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES5-77913-34580-77604-42620
05/02/2018 13:46
40.0
Άκυρος / η
32
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES5-51556-83854-59394-91167
05/02/2018 14:23
40.0
Άκυρος / η
33
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES5-21862-19110-12123-56533
05/02/2018 14:28
40.0
Άκυρος / η
34
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES5-72943-51971-96130-69503
05/02/2018 14:41
40.0
Άκυρος / η
35
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES5-43409-22573-69299-75361
05/02/2018 14:57
40.0
Άκυρος / η
36
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES5-82922-51384-44528-88193
05/02/2018 15:14
40.0
Άκυρος / η
37
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES5-57500-69898-63007-64334
05/02/2018 15:55
40.0
Άκυρος / η
38
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ES5-72292-29496-26540-82091
05/02/2018 16:04
40.0
Άκυρος / η
39
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES5-20801-33935-35072-41776
05/02/2018 16:06
40.0
Άκυρος / η
40