Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES6-87206-46398-18936-86615
20/07/2018 17:05
40.0
Άκυρος / η
21
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES6-24478-22055-32241-20319
23/07/2018 09:56
40.0
Άκυρος / η
22
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES6-59040-33255-15763-15202
23/07/2018 10:38
40.0
Άκυρος / η
23
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES6-47057-75469-33318-42000
23/07/2018 10:50
40.0
Άκυρος / η
24
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES6-66083-37945-80452-29953
23/07/2018 10:57
40.0
Άκυρος / η
25
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES6-52334-98302-27044-14047
23/07/2018 11:59
40.0
Άκυρος / η
26
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ES6-49798-87335-79259-83940
23/07/2018 13:52
40.0
Άκυρος / η
27
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES6-40680-60241-26548-84897
23/07/2018 14:06
40.0
Άκυρος / η
28
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES6-52189-80003-72800-79924
23/07/2018 14:17
40.0
Άκυρος / η
29
ΗΠΕΙΡΟΥ
ES6-92956-12006-93277-66145
23/07/2018 16:12
40.0
Άκυρος / η
30