Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES5-27522-10808-23629-21834
02/02/2018 10:30
40.0
Άκυρος / η
21
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES5-95777-49842-95130-99934
02/02/2018 11:15
40.0
Άκυρος / η
22
ΗΠΕΙΡΟΥ
ES5-47175-83874-83322-29253
02/02/2018 14:13
40.0
Άκυρος / η
23
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES5-42519-82735-84453-11045
02/02/2018 16:01
40.0
Άκυρος / η
24
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES5-30847-93382-28077-67117
02/02/2018 18:25
40.0
Άκυρος / η
25
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES5-88642-48588-77502-20892
03/02/2018 12:21
40.0
Άκυρος / η
26
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES5-45256-42163-93931-14548
03/02/2018 12:52
40.0
Άκυρος / η
27
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES5-57568-30037-63224-49313
04/02/2018 12:19
40.0
Άκυρος / η
28
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES5-14040-17847-59807-79983
05/02/2018 00:26
40.0
Άκυρος / η
29
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES5-24201-35432-89592-48418
05/02/2018 02:11
40.0
Άκυρος / η
30