Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES4-53484-59679-38770-93424
16/11/2017 16:54
40.0
Επιτυχών / ούσα
21
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES4-27004-81735-97947-20867
16/11/2017 17:20
40.0
Επιτυχών / ούσα
22
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES4-98170-17735-41939-78643
16/11/2017 18:55
40.0
Επιτυχών / ούσα
23
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES4-46603-17514-56984-73045
17/11/2017 10:37
40.0
Επιτυχών / ούσα
24
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES4-12383-10176-26577-56502
17/11/2017 10:43
40.0
Επιτυχών / ούσα
25
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES4-27077-94310-50183-80971
17/11/2017 12:04
40.0
Επιτυχών / ούσα
26
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES4-30974-80158-86275-89494
17/11/2017 12:21
40.0
Επιτυχών / ούσα
27
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES4-58328-31130-42169-39677
17/11/2017 12:53
40.0
Επιτυχών / ούσα
28
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES4-57059-77510-31303-57192
17/11/2017 13:24
40.0
Επιτυχών / ούσα
29
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES4-31045-98236-46828-50453
17/11/2017 14:01
40.0
Επιτυχών / ούσα
30