Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES3-68048-17861-27776-87769
18/09/2017 20:21
20.0
Άκυρος / η
--
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES3-72090-64082-64298-83812
10/08/2017 07:50
12.0
Άκυρος / η
--
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ES3-17543-65258-89010-88953
07/09/2017 16:55
10.0
Άκυρος / η
--
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES3-10449-32183-53972-71762
20/09/2017 13:22
40.0
Άκυρος / η
--
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES3-10041-76067-20298-96304
18/09/2017 14:28
10.0
Άκυρος / η
--
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES3-44259-88379-87792-55302
12/09/2017 10:20
20.0
Άκυρος / η
--
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES3-97323-83283-66431-16134
08/09/2017 16:22
19.0
Άκυρος / η
--
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ES3-19080-91952-61182-73053
19/09/2017 16:59
30.0
Άκυρος / η
--
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ES3-73446-18765-90077-33240
16/09/2017 08:46
26.0
Άκυρος / η
--
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES3-82355-16870-79024-19578
08/09/2017 09:38
14.0
Άκυρος / η
--