Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES6-39950-19665-77454-97247
17/07/2018 19:45
0.0
Άκυρος / η
--
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES6-91640-50358-51992-79634
16/07/2018 15:10
0.0
Άκυρος / η
--
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES6-87912-41492-68624-40909
16/07/2018 14:19
0.0
Άκυρος / η
--
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES6-66910-90642-11470-18316
16/07/2018 14:52
0.0
Άκυρος / η
--
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES6-49537-23416-55185-14453
17/07/2018 15:55
0.0
Άκυρος / η
--
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES6-56747-89467-96612-66638
17/07/2018 15:24
0.0
Άκυρος / η
--
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES6-33700-15778-74055-79850
17/07/2018 14:27
0.0
Άκυρος / η
--
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES6-65722-64451-28856-40715
17/07/2018 12:28
0.0
Άκυρος / η
--
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES6-90096-13542-92973-64739
17/07/2018 11:10
0.0
Άκυρος / η
--
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ES6-74032-81554-41412-44173
17/07/2018 10:30
0.0
Άκυρος / η
--