Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΗΠΕΙΡΟΥ
ES5-75206-63841-33713-15871
01/02/2018 10:34
40.0
Άκυρος / η
11
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES5-67327-31180-92838-76068
01/02/2018 11:51
40.0
Άκυρος / η
12
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES5-12952-41916-21627-40401
01/02/2018 13:31
40.0
Άκυρος / η
13
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES5-89575-35257-82402-26096
01/02/2018 15:31
40.0
Άκυρος / η
14
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES5-14456-63047-70425-60754
01/02/2018 15:41
40.0
Άκυρος / η
15
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES5-23885-86012-88355-60064
01/02/2018 15:44
40.0
Άκυρος / η
16
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES5-91731-82071-48463-10127
01/02/2018 16:20
40.0
Άκυρος / η
17
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES5-23241-99470-47057-40341
01/02/2018 16:22
40.0
Άκυρος / η
18
ΗΠΕΙΡΟΥ
ES5-34398-71053-77693-43759
01/02/2018 18:02
40.0
Άκυρος / η
19
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES5-45933-25522-95280-91986
02/02/2018 09:52
40.0
Άκυρος / η
20