Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES4-54832-77585-89180-38521
16/11/2017 11:42
40.0
Επιτυχών / ούσα
11
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES4-26726-11634-96710-16322
16/11/2017 12:07
40.0
Επιτυχών / ούσα
12
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES4-87429-67622-16276-74944
16/11/2017 12:26
40.0
Επιτυχών / ούσα
13
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-94773-94369-99038-54039
16/11/2017 13:14
40.0
Επιτυχών / ούσα
14
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES4-97476-20692-11916-40323
16/11/2017 13:39
40.0
Επιτυχών / ούσα
15
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES4-71600-20405-52822-71079
16/11/2017 13:45
40.0
Άκυρος / η
16
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES4-52348-88790-38206-19650
16/11/2017 13:53
40.0
Επιτυχών / ούσα
17
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES4-13114-54476-34488-34514
16/11/2017 14:06
40.0
Επιτυχών / ούσα
18
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES4-48823-95991-89199-70512
16/11/2017 14:13
40.0
Επιτυχών / ούσα
19
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-37683-73120-73538-49166
16/11/2017 14:49
40.0
Επιτυχών / ούσα
20