Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΚΡΗΤΗΣ
ES3-58037-64094-34876-70915
12/09/2017 12:41
28.0
Άκυρος / η
--
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES3-56286-40846-58826-87417
18/09/2017 13:16
35.0
Άκυρος / η
--
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ES3-31494-55472-32513-88384
31/07/2017 22:55
27.0
Άκυρος / η
--
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES3-33371-58058-61234-13953
20/09/2017 19:14
40.0
Άκυρος / η
--
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES3-84815-66839-35305-69318
18/08/2017 16:37
22.0
Άκυρος / η
--
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES3-62877-29435-99811-77384
07/09/2017 11:30
40.0
Άκυρος / η
--
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ES3-33552-51664-51369-38543
20/09/2017 12:49
36.0
Άκυρος / η
--
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ES3-47186-29194-36548-39611
16/09/2017 17:28
38.0
Άκυρος / η
--
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES3-58777-52282-73630-24085
07/09/2017 10:27
33.0
Άκυρος / η
--
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES3-18244-24213-87544-31042
19/09/2017 10:03
24.0
Άκυρος / η
--