Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES6-63850-35480-27935-58718
19/07/2018 13:58
40.0
Άκυρος / η
11
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES6-75264-12063-91225-56896
19/07/2018 14:06
40.0
Άκυρος / η
12
ΗΠΕΙΡΟΥ
ES6-47647-35999-45597-19640
19/07/2018 18:03
40.0
Άκυρος / η
13
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES6-26903-56707-97558-63387
19/07/2018 19:25
40.0
Άκυρος / η
14
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES6-54861-56233-33479-52449
20/07/2018 11:24
40.0
Άκυρος / η
15
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES6-75582-52591-89547-11514
20/07/2018 12:12
40.0
Άκυρος / η
16
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES6-35913-94040-71572-56737
20/07/2018 12:41
40.0
Άκυρος / η
17
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES6-58036-70637-78521-27846
20/07/2018 12:53
40.0
Άκυρος / η
18
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES6-60678-35993-19754-16285
20/07/2018 16:48
40.0
Άκυρος / η
19
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES6-15096-17525-54635-28329
20/07/2018 16:52
40.0
Άκυρος / η
20