Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES5-77007-98032-76404-68739
23/02/2018 15:59
26.0
Άκυρος / η
1291
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES5-53369-11927-39612-98591
23/02/2018 16:21
26.0
Άκυρος / η
1292
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES5-30513-23436-24137-38853
23/02/2018 18:18
26.0
Άκυρος / η
1293
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES5-59722-34471-90711-32885
23/02/2018 21:57
26.0
Άκυρος / η
1294
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES5-74493-49420-76697-55264
24/02/2018 13:13
26.0
Άκυρος / η
1295
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES5-54093-70145-93302-49883
26/02/2018 10:59
26.0
Άκυρος / η
1296
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES5-27585-62454-72833-82540
26/02/2018 11:42
26.0
Άκυρος / η
1297
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES5-21886-51355-77497-86060
26/02/2018 12:05
26.0
Άκυρος / η
1298
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES5-22816-44421-21028-13107
26/02/2018 12:41
26.0
Άκυρος / η
1299
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ES5-87556-30766-99600-24146
26/02/2018 12:42
26.0
Άκυρος / η
1300