Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-92158-71019-21309-69481
30/11/2017 11:27
0.0
Επιτυχών / ούσα
1291
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES4-21702-95778-96481-73729
30/11/2017 16:15
0.0
Επιτυχών / ούσα
1292
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES4-46850-84004-39898-78254
30/11/2017 16:31
0.0
Άκυρος / η
1293
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES4-73293-44480-94464-35767
30/11/2017 19:20
0.0
Επιτυχών / ούσα
1294