Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΗΠΕΙΡΟΥ
ES5-79773-22663-61968-48024
12/02/2018 13:51
40.0
Άκυρος / η
91
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES5-15260-35319-66798-86469
12/02/2018 14:19
40.0
Άκυρος / η
92
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES5-79338-30213-85871-64846
12/02/2018 16:32
40.0
Άκυρος / η
93
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES5-10158-87189-85332-10580
12/02/2018 20:08
40.0
Άκυρος / η
94
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES5-86006-37565-38173-58014
12/02/2018 22:00
40.0
Άκυρος / η
95
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES5-39296-21299-97056-79016
13/02/2018 10:44
40.0
Άκυρος / η
96
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES5-47866-82030-17618-51363
13/02/2018 11:11
40.0
Άκυρος / η
97
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES5-56287-87082-76064-24393
13/02/2018 11:21
40.0
Άκυρος / η
98
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES5-63056-58918-36876-84495
13/02/2018 11:23
40.0
Άκυρος / η
99
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES5-62852-57652-54255-25377
13/02/2018 12:00
40.0
Άκυρος / η
100