Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES4-24803-34704-65711-83529
27/11/2017 08:56
40.0
Άκυρος / η
91
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES4-36480-54573-27360-20993
27/11/2017 10:21
40.0
Επιτυχών / ούσα
92
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES4-86161-83499-21289-77467
27/11/2017 11:11
40.0
Επιτυχών / ούσα
93
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES4-39855-10579-87215-13088
27/11/2017 11:39
40.0
Επιτυχών / ούσα
94
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES4-13253-39979-76563-92520
27/11/2017 11:47
40.0
Επιτυχών / ούσα
95
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES4-29535-21156-66390-59394
27/11/2017 12:08
40.0
Επιτυχών / ούσα
96
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES4-32033-46853-60477-86419
27/11/2017 13:12
40.0
Επιτυχών / ούσα
97
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-41414-62023-16886-46019
27/11/2017 13:53
40.0
Επιτυχών / ούσα
98
ΗΠΕΙΡΟΥ
ES4-85221-85922-23833-70506
27/11/2017 13:55
40.0
Επιτυχών / ούσα
99
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-63358-69331-15658-11765
27/11/2017 14:03
40.0
Επιτυχών / ούσα
100