Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΗΠΕΙΡΟΥ
ES5-37293-75583-25957-99016
29/01/2018 14:21
0.0
Άκυρος / η
--
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ES5-33233-45233-89632-93058
16/02/2018 16:19
0.0
Άκυρος / η
--
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES5-73674-61455-14635-48789
08/02/2018 11:41
0.0
Άκυρος / η
--
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES5-63845-61968-15878-28526
07/02/2018 12:17
0.0
Άκυρος / η
--
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES5-93701-46381-34454-73311
15/02/2018 12:21
0.0
Άκυρος / η
--
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES5-90965-93074-12151-91668
30/01/2018 13:14
0.0
Άκυρος / η
--
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ES5-19985-61924-97463-93595
10/02/2018 16:44
0.0
Άκυρος / η
--
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES5-90875-70061-71199-51997
16/02/2018 21:22
0.0
Άκυρος / η
--
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES5-24571-34165-31122-82829
08/02/2018 13:01
0.0
Άκυρος / η
--
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES5-61822-32163-21152-87436
14/02/2018 10:31
0.0
Άκυρος / η
--