Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES6-68389-92020-73072-58350
17/07/2018 10:06
40.0
Άκυρος / η
1
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES6-11276-14550-38449-12185
18/07/2018 09:37
40.0
Άκυρος / η
2
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES6-36872-69817-19610-78887
18/07/2018 12:28
40.0
Άκυρος / η
3
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES6-24636-30046-85541-97407
18/07/2018 13:39
40.0
Άκυρος / η
4
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES6-29803-35355-19321-64341
18/07/2018 14:41
40.0
Άκυρος / η
5
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES6-78546-99646-69328-40140
19/07/2018 12:12
40.0
Άκυρος / η
6
ΗΠΕΙΡΟΥ
ES6-79820-29125-82984-67988
19/07/2018 12:40
40.0
Άκυρος / η
7
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES6-28857-48668-93420-42198
19/07/2018 13:26
40.0
Άκυρος / η
8
ΗΠΕΙΡΟΥ
ES6-73386-11951-37046-57146
19/07/2018 13:31
40.0
Άκυρος / η
9
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES6-87375-86337-15224-58719
19/07/2018 13:55
40.0
Άκυρος / η
10