Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES4-90520-77699-46083-35848
10/11/2017 13:53
40.0
Επιτυχών / ούσα
1
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES4-20280-17072-60433-52754
13/11/2017 13:17
40.0
Επιτυχών / ούσα
2
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-32604-58086-65162-70373
13/11/2017 17:59
40.0
Επιτυχών / ούσα
3
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-56739-36874-23962-56672
14/11/2017 14:43
40.0
Επιτυχών / ούσα
4
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-32056-57675-77266-60523
14/11/2017 21:59
40.0
Επιτυχών / ούσα
5
ΗΠΕΙΡΟΥ
ES4-53546-74965-74873-99911
15/11/2017 11:44
40.0
Επιτυχών / ούσα
6
ΗΠΕΙΡΟΥ
ES4-50126-62985-44834-87783
15/11/2017 14:08
40.0
Επιτυχών / ούσα
7
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ES4-13851-65601-28821-84867
15/11/2017 19:52
40.0
Επιτυχών / ούσα
8
ΑΤΤΙΚΗΣ
ES4-75223-70114-95879-62395
15/11/2017 20:37
40.0
Επιτυχών / ούσα
9
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ES4-84270-98217-42981-54888
16/11/2017 11:08
40.0
Επιτυχών / ούσα
10