Αποτελέσματα
  1. Η αναζήτηση της αίτησης μπορεί να γίνει με τον Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) τον οποίο έχει λάβει η αίτηση κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.
  2. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί το φίλτρο της στήλης Περιφέρεια ώστε να προσδιορίζονται με ευκολότερο τρόπο τα αποτελέσματα για κάποια συγκεκριμένη Περιφέρεια.
  3. Εάν το αποτέλεσμα της αναζήτησης επιστρέψει Δε βρέθηκαν αποτελέσματα, σημαίνει ότι δεν είστε στη λίστα των επιτυχόντων.
Περιφέρεια
ΚΑΥΑΣ
Η/Μ Υποβολής
Μόρια
Αποτέλεσμα
Σειρά Κατάταξης
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ES5-54386-16170-34456-94533
27/01/2018 04:58
40.0
Άκυρος / η
1
ΗΠΕΙΡΟΥ
ES5-48601-27565-32685-90777
27/01/2018 19:27
40.0
Άκυρος / η
2
ΗΠΕΙΡΟΥ
ES5-87638-32587-16828-70293
29/01/2018 13:05
40.0
Άκυρος / η
3
ΗΠΕΙΡΟΥ
ES5-37293-75583-25957-99016
29/01/2018 14:21
40.0
Άκυρος / η
4
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES5-14412-81806-89551-42175
30/01/2018 10:14
40.0
Άκυρος / η
5
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES5-78467-86683-72452-61680
30/01/2018 12:18
40.0
Άκυρος / η
6
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES5-59094-43460-70765-36818
30/01/2018 13:52
40.0
Άκυρος / η
7
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ
ES5-12200-19340-22391-20282
30/01/2018 13:52
40.0
Άκυρος / η
8
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES5-26195-29689-31382-84183
30/01/2018 14:55
40.0
Άκυρος / η
9
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ES5-88078-69618-21708-99819
30/01/2018 16:26
40.0
Άκυρος / η
10