Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Ωφελουμένων (ΣΤ΄ΚΥΚΛΟΣ)

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών που απεστάλησαν στην ΕΣΕΕ στο πλαίσιο του ΣΤ΄ Κύκλου Αιτήσεων Ωφελουμένων για την πράξη με τίτλο  «Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου». ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ, αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων των ωφελουμένων.

Για να ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της αίτησής σας, πατήστε εδώ