Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Ωφελουμένων (Δ΄ΚΥΚΛΟΣ)

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών που απεστάλησαν στην ΕΣΕΕ στο πλαίσιο του Δ΄ Κύκλου Αιτήσεων Ωφελουμένων για την πράξη με τίτλο  «Δράσεις κατάρτισης, πρακτικής άσκησης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου». ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από πόρους του ΕΚΤ, αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων των ωφελουμένων.

Για να ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της αίτησής σας, πατήστε εδώ 

Σας ενημερώνουμε ότι, στην περίπτωση που ανήκετε στους αποτυχόντες (Άκυρη/ος), τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων για την πράξη, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού των ωφελουμένων.