Σας ευχαριστούμε για την αίτηση σας.

Ο Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ) είναι:

Πατήστε "ΟΚ" για να μεταβείτε αρχική σελίδα.

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Επιχειρήσεων
Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ΜΟΝΟ με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
Στοιχεία Επιχείρισης
Οι επιχειρήσεις, για να έχουν δυνατότητα συμμετοχής θα πρέπει να ασκούν εμπορική δραστηριότητα, κατά την έννοια ότι διαθέτουν έναν τουλάχιστον ΚΑΔ που αντιστοιχεί σε εμπορική δραστηριότητα (ενδεικτικά: ΚΑΔ που ξεκινά από 47, που αντιστοιχεί σε δραστηριότητα λιανικού εμπορίου)
Διεύθυνση ΕΔΡΑΣ
Διεύθυνση ΕΔΡΑΣ
TK ΕΔΡΑΣ
Αφορά τον συνολικό αριθμό εργαζομένων της Επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένου και των Υποκαταστημάτων της, εφόσον υπάρχουν.
π.χ HTTP://WWW.GOOGLE.GR
Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας
Πλήρες Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου Επικοινωνίας
Πλήρες Διεύθυνση Υπευθύνου Επικοινωνίας
Στοιχεία Υποκαταστημάτων Πρακτικής Άσκησης
Για να μάθετε την Αναλογία Απασχολουμένων - Ωφελουμένων σε Επιχειρήσεις πρακτικής άσκησης πατήστε εδώ
Πλήρες Ονοματεπώνυμο Υπεύθυνου Υποκαταστήματος
*Σημείωση: Τα πεδία με * είναι υποχρεωρικά
Πληκτρολογήστε τον αριθμό που βλέπετε στην παρακάτω εικόνα στο πεδίο που βρίσκεται δίπλα της
CAPCHA Ανανέωση