Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων Ωφελουμένων & Επιχειρήσεων

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων & επιχειρήσεων των Πράξεων «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου - 8π, 3π, 2π» έως τις 08/05/2016 και ώρα 23:59.

  • Για τους ωφελούμενους: για να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση σας πατήστε ΕΔΩ
  • Για τις επιχειρήσεις: για να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση σας πατήστε ΕΔΩ