ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ στο πλαίσιο των δράσεων κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής για άνεργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών, σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ στο πλαίσιο των δράσεων κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής για άνεργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών, σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας.

 

 

 

                                                                                  18/2/2016

Στο πλαίσιο των δράσεων που προκηρύχθηκαν για άνεργους νέους ηλικίας 18-24 ετών στους κλάδους του λιανικού εμπορίου, του εξαγωγικού εμπορίου, των logistics και των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Μέχρι την 31/3/2016 οι αιτούντες υποβάλλουν μόνο την αίτησή τους ηλεκτρονικά. Μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης υποβολής των αιτήσεων θα αναρτηθούν, κατόπιν μοριοδότησης, τα αρχικά αποτελέσματα βάσει των όσων έχει δηλώσει ο κάθε ενδιαφερόμενος στην ηλεκτρονική του αίτηση.

Εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση των αρχικών αποτελεσμάτων, οι επιλεγέντες οφείλουν να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση των αναφερομένων στην ηλεκτρονική τους αίτηση. Ύστερα από τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα αναρτηθούν τα τελικά αποτελέσματα και θα οριστικοποιηθεί το μητρώο ωφελουμένων.

Επισημαίνουμε ότι το εκκαθαριστικό σημείωμα της Εφορίας και η κάρτα ανεργίας μπορούν να προσκομιστούν σε απλά αντίγραφα και δεν απαιτείται η επικύρωσή τους.

Πληροφορίες για τις εν λόγω προσκλήσεις δεν παρέχονται από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ αλλά μέσω των ιστοσελίδων:

            (call center 8011125255)

             (callcenter 8011125255)

  • Για τον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

              http://edu.sepe.gr

              (edu@sepe.gr)