Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ωφελουμένων (Γ' ΚΥΚΛΟΣ)

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών που απεστάλησαν στην ΕΣΕΕ, αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων των ωφελουμένων (Γ' ΚΥΚΛΟΣ) για την Πράξη με τίτλο «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου».

Για να ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της αίτησής σας, πατήστε εδώ

Επισημαίνεται ότι κατά την ένταξη του ωφελούμενου στο πρόγραμμα (η παροχή συμβουλευτικής αποτελεί την εναρκτήρια δράση του προγράμματος) θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος και δεν θα πρέπει να έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του.