Ανακοίνωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ προς τους ωφελούμενους

Ανακοίνωση προς τους ωφελούμενους από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγύης 


Για να δείτε την ανακοίνωση πατήστε εδώ.