Παράταση Προσκόμισης δικαιολογητικών των υποψηφίων ωφελουμένων Β' ΚΥΚΛΟΥ έως και την Παρασκευή 10/02/2017.

 

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους που έχουν υποβάλλει την αίτησή τους ηλεκτρονικά (23/12/2016 - 23/1/2017, Β' ΚΥΚΛΟΣ Υποβολής αιτήσεων) ότι, η καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης φακέλων με τα δικαιολογητικά τους έχει παραταθεί έως και τη Παρασκευή, 10/2/2017.