Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Ωφελουμένων

Σας ενημερώνουμε ότι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών που απεστάλησαν στην ΕΣΕΕ, αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων των ωφελουμένων για την Πράξη με τίτλο «Δράσεις κατάρτισης, συμβουλευτικής και πιστοποίησης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα του λιανικού εμπορίου».

Για να ενημερωθείτε για το αποτέλεσμα της αίτησής σας, πατήστε εδώ  

Σας ενημερώνουμε ότι, στην περίπτωση που ανήκετε στους αποτυχόντες (Άκυρη/ος), τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων για την πράξη, λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου αριθμού των ωφελουμένων.