Ανακοινώσεις
23/12/2016 - Έναρξη Υποβολής Β’ Κύκλου Αιτήσεων 20/12/2016 - Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Ωφελουμένων 23/11/2016 - Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Επιλαχόντων Ωφελουμένων - Ανάρτηση Προσωρινού Καθολικού Πίνακα Κατάταξης 4/11/2016 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Ωφελουμένων 1/11/2016 - Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Ωφελουμένων 27/10/2016 - Νέα Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων 3/10/2016 - Ανακοίνωση αναφορικά με τις διορθώσεις αιτήσεων ωφελουμένων 30/6/2016 - Νέα Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων 11/5/2016 - Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων 6/5/2016 - Νέα Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων 31/3/2016 - Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων 1/3/2016 - Διόρθωση Πεδίων Αίτησης Ωφελουμένου 19/2/2016 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ στο πλαίσιο των δράσεων κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής για άνεργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών, σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας 18/2/2016 - Διαδικασία Υποβολής Δικαιολογητικών 18/2/2016 - Συμπλήρωση πεδίου IBAN στην Αίτηση Ωφελουμένου