Ανακοινώσεις
28/2/2017 - Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Ωφελουμένων (Β' ΚΥΚΛΟΣ) 2/2/2017 - Παράταση Προσκόμισης δικαιολογητικών των υποψηφίων ωφελουμένων Β' ΚΥΚΛΟΥ έως και την Παρασκευή 10/02/2017. 24/1/2017 - ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ: Προσκόμιση δικαιολογητικών των υποψηφίων ωφελουμένων Β' ΚΥΚΛΟΥ από την Τρίτη 24/01/2017 έως και την Πέμπτη 02/02/2017. 23/1/2017 - Νέα Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων 23/12/2016 - Έναρξη Υποβολής Β’ Κύκλου Αιτήσεων 20/12/2016 - Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Ωφελουμένων 23/11/2016 - Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Επιλαχόντων Ωφελουμένων - Ανάρτηση Προσωρινού Καθολικού Πίνακα Κατάταξης 4/11/2016 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Ωφελουμένων 1/11/2016 - Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων Ωφελουμένων 27/10/2016 - Νέα Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων 3/10/2016 - Ανακοίνωση αναφορικά με τις διορθώσεις αιτήσεων ωφελουμένων 30/6/2016 - Νέα Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων 11/5/2016 - Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων επιχειρήσεων 6/5/2016 - Νέα Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων 1/4/2016 - Αναλογία Απασχολουμένων - Ωφελουμένων Επιχειρήσεων πρακτικής άσκησης 31/3/2016 - Παράταση Προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων 1/3/2016 - Διόρθωση Πεδίων Αίτησης Ωφελουμένου 19/2/2016 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ στο πλαίσιο των δράσεων κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής για άνεργους νέους, ηλικίας 18-24 ετών, σε κλάδους αιχμής της ελληνικής οικονομίας 18/2/2016 - Διαδικασία Υποβολής Δικαιολογητικών 18/2/2016 - Συμπλήρωση πεδίου IBAN στην Αίτηση Ωφελουμένου 18/2/2016 - Επείγουσα Ενημέρωση 18/2/2016 - Στάδια Υλοποίησης Έργου 17/2/2016 - Συμπλήρωση Πεδίου «Είδος Εισοδήματος» στην Αίτηση Ωφελούμενου 16/2/2016 - Έναρξη υποβολής αιτήσεων